Vítejte v E-shopu Nandana – Objednejte si ortopedické pomůcky a kloubní výživy v té nejlepší kvalitě.

 • Holinka M, Gallo J, Zapletalová J, Pavličný R. Analýza nákladů spojených s reoperacemi TEP kolena. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechosl. 85, 2018, p. 418 – 42.
 • Závodský I., Pavličný R., Holinka M. Krátkodobé výsledky náhrady kořenového kloubu palce ruky Ivory®. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechosl., 85, 2018, p. 130 – 136.
 • Holinka M, Gallo J, Pavličný R. Výskyt a progrese časných radiolucentních linií kolem TEP kolenního kloubu. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2017;84(5):347-354.
 • Holinka M, Gallo J, Tozzi I, Zvonař M, Filip M, Kristiníková J, Pavličný R. Porovnání vybraných metod k posílení stabilizačních svalů bederní páteře u vertebrogenních pacientů. Rehabil. fyz. Lék. 2017;2:84-98.
 • Gallo J, Panacek A, Prucek R, Kriegova E, Hradilova S, Hobza M, Holinka M. Silver Nanocoating Technology in the Prevention of Prosthetic Joint Infection. Materials (Basel) [online]. 2016;9(5):337 [cit. 2018-03-05].
 • Holinka M, Gallo J, Zapletalová J. Sonografické posouzení stabilizačních svalů bederní páteře u vertebrogenních pacientů. Rehabil. fyz. Lék. 2016;2:64-73.
 • Gallo J, Lužná P, Holinka M, Ehrmann J, Zapletalová J, Lošťák J. Přínos Morawietzovy klasifikace k hodnocení periprotetických tkání. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2015;82(2):126-34.
 • Gallo J, Holinka M, Moucha CS. Antibacterial surface treatment for orthopaedic implants. Int J Mol Sci. 2014;15(8):13849-80.
 • Gallo J, Goodman SB, Konttinen YT, Wimmer MA, Holinka M. Osteolysis around total knee arthroplasty: a review of pathogenetic mechanisms. Acta Biomater. 2013;9(9):8046-58.
 • Kozák M, Gallo J, Langová K, Holinka M. Hodnocení výsledků náhrady předního zkříženého vazu pomocí alogenního štěpu ze šlachy m. tibialis anterior. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2013;80(1):47-52.
 • Tozzi di Angelo I, Prochazka V, Holinka M, Zapletalova J. Endosonography versus endoscopic retrograde cholangiopancreatography in diagnosing extrahepatic biliary obstruction. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2011;155:339-46.
 • Tozzi I, Procházka V, Holinka M, Zapletalová J, Vinklerová I. Srovnávací studie detekce a vyhodnocování velikosti jícnových varixů s využitím radiální endosonografie s frekvencí 12 a 20 MHz vs ezofagogastroduodenoskopie. Vnitr Lek. 2008;54:597-603.
 • Kylarová D, Vrchovecký J, Holinka M, Erdösová B. The occurrence of c-myc, p53 and Bcl-2 family proteins in the early phase of development of duodenal epithelium. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2004;148:229-32.